Vad är nootropika?

Ordet nootropika härstammar från grekiskans ”noos tropē” som ungefär betyder ”att förändra sinnet”. På engelska heter det "nootropics". Det är ett samlingsnamn för kosttillskott som på något sätt förbättrar den kognitiva förmågan och har minimala bieffekter. Vi brukar kort och gott kalla det för smarta kosttillskott